Dornova metoda a tetování v Praze

Tetování: +420 776 564 776
Masáže: +420 773 025 588
CZ / ENG
Služby

Dornova metoda v Praze

Dornova metoda v Praze

Dornova metoda se provádí jemným tlakem při aktivním pohybu a spolupráci klienta. Při aplikaci Dornovy metody oslovujeme celé svalové řetězce, ovlivňujeme vzájemnou polohu kostí v kloubech a jsme schopni korigovat vybočené obratle. Přes veliký vliv, který má Dornova metoda na celý organismus, se klienti nemusejí bát nežádoucích účinků nebo zranění. Dornova metoda je velmi jemná, ale velice precizní technika a díky tomu je naprosto bezpečná a bezbolestná.

Dornova metoda může srovnat odlišnou délku končetin a vyrovnat rotace kyčelních kloubů. Správné postavení pánve je nezbytně nutné k nápravě vybočených palců na nohou. Vzhledem k provázanosti páteře s inervací vnitřních orgánů dochází ke zlepšení funkce vnitřních orgánů.

Aplikaci Dornovy metody předchází konzultace a analýza problému a celkového stavu klienta.

Po aplikaci Dornovy metody se doporučuje tří denní ,,rekonvalescence", kdy se Váš organismus regeneruje a zvyká si na novou situaci po Dornově metodě. Během následujících 3 dnů se klade zvláštní opatrnost na prochladnutí ošetřovaných míst a nedoporučuje se veškerá fyzická zátěž. Během této rekonvalescence po aplikaci Dornovy metody se může bolest střídavě objevovat a mizet (po uplynutí těchto 3 dnů bolest úplně zmizí). Účinnost Dornovy metody je velmi vysoká, vyžaduje však i spolupráci a trpělivost klienta. Pro trvalé účinky Dornovy metody je potřeba odstranit nesprávné pohybové návyky.

Součástí každé aplikace je Breussova masáž. Délkou cca 30 min.

Délka masáže za užítí Dornovy metody - cca 1-2 hodiny dle stavu pacienta.

Doporučuju min. 3 sezení (kúra na 3 týdny).

Dornova metoda je vhodná pro klienty které trápí

Kontraindikace Dornovy metody:

Dornova metoda je skutečně metodou, tj. má určitou metodiku, systém, ze kterého vychází. Mnoho klientů se diví, proč jim srovnávám nejdříve dolní končetiny - kyčle, kolena, kotníky, když oni přišli se stížnostmi na krční páteř.

Jaký má smysl narovnávat komín, když je nakřivo celý barák?

Skutečně - nejdříve musí být pevné a rovné základy, srovnané dolní končetiny, vyrovnaná pánev, pak se můžeme zabývat vším co je nad tím. Pokud jsou základy domu nakřivo, pak celý dům rozhodně nemůže být rovně. Až překvapivě mnoho lidí - a často aniž by si toho byla vědoma - má odlišnou délku dolních končetin. Často jen několik milimetrů, najdou se však i rekordmani s rozdílem 2, 3 i více centimetrů. U více než 98% klientů však rozdílná délka dolních končetin neznamená, že by jim nožky takto rozdílně narostly. Jejich končetiny jsou v pořádku, na rozdílu v délce končetin se podepisují "měkké části" končetin, chybným usazením a vycentrováním hlavic v kloubních jamkách hlavně kyčelního kloubu, ale i kolenního či hlezenního. Po usazení a vycentrování kloubů jednoduchými - až téměř primitivními cviky - se rozdílná délka končetin srovná. Vyrovnání rozdílu několik milimetrů má však vliv na celé tělo. Pouhým srovnáním délky dolních končetin se automaticky narovnává i osa těla. Tím se změní rozložení zátěže.

Noha přes nohu aneb elegancí k bolestem zad. Mnoho deformací páteře, bolestí zad a kyčlí si vyrábíme sami díky pro kyčle decimující pozici sezení s nohou přes nohu. Hlavice kyčelního kloubu je "vyrotovaná" na vnější straně kloubní jamky subluxovaná a je nucena se dlouhodobě extrémně vyvracet do nepřirozené polohy. Časem se přizpůsobí celá pánev, nadzvedne se celá kyčelní lopata a dojde k posunu v SI skloubení, noha se prodlouží. Na to reaguje páteř "vybalancováním", skoliotickým vybočením do strany. Bolest zad či kyčlí je na světě. Rozdílná délka končetin a rozdílná výška kyčelních lopat má vlit na celou páteř.

Cena:

První hodina 990 Kč

Druhá hodina 990 Kč